>> <<
 


การติดตั้งใช้งานบริการ Mapping Dirve

ระบบการ Mapping Drive เป็นระบบใหม่ที่ทางเราเพิ่งจะเปิดให้บริการกันครับ ระบบนี้จะทำให้ท่านพบกับความสะดวกสบายในการถ่ายโอนไฟล์ ไป-มาบนเครื่อง pirun นี้ครับ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดหน้าเว็บไซต์ให้บริการ Pirunb Server ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ URL http://www.pirun.ku.ac.th ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

2. คลิ๊กเพื่อติดตั้ง จะปรากฎหน้าจอถามว่าต้องการเปิดหรือบันทึกไฟล์ข้อมูลนี้ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

3. จากภาพที่ 3 ให้คลิ๊กปุ่ม Open เพื่อเปิดใช้งานไฟล์ registry นี้ ซึ่งจะ
ปรากฎหน้าจอ สอบถามว่าท่านต้องการเพิ่มข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

4. จากภาพที่ 3 ให้คลิ๊กปุ่ม Yes ซึ่งจะปรากฎหน้าจอ ว่าการเพิ่มข้อมูลใน registry ของระบบปฏิบัติการ Windows เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คลิ๊กปุ่ม OK ดังภาพที่ 4 ติดตั้งเสร็จแล้ว Restart เครื่องใหม่

ภาพที่ 4

5. หลังจาก Restart แล้วเข้าใช้บริการโดยไปที่เมนู OUR SERVICES > Mapping Drive ซึ่งจะปรากฎหน้าจอ ใส่ชื่อและรหัสผ่านของท่านลงไปก็จะใช้งานเนื้อที่ของท่าน

ภาพที่ 5

หมายเหตุ การแก้ไฟล์ registry นี้ ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Mapping Drive
    >> คลิกเพื่อติดตั้ง
    >> คู่มือการใช้งาน
>> Download
>> Manual

   
>> Ku
>> Cpc
>> Nisit
>> Ftp
>> Web Mail
>> Kuwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 Request : admin
 Last Update : 24-Oct-2007
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University