Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
 

  

  ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2554
 

ทักทาย by editor

         พอเข้าเดือนเมษาของไทยเรา แน่นอนครับอากาศร้อนก็เริ่มมาปะทะร่างกายให้พอให้เราได้ร้อนกันพอหอมปากหอมคอ แต่ก็เป็นความโชคดีของคนไทยที่ประเพณีสงกรานต์ก็จะสามารถช่วยให้เราได้คลายความร้อนกันได้บ้างนะครับ อย่างไรเสียก็อย่าลืมชักชวนลูกๆ หลานๆ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความรักและเคารพและยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยกันด้วยนะครับ..

ข่าวทั่วไป

        วันที่ 27 เม.ย. 54 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นำโดย อาจารย์ปพิชญา จินตพิทักษกุล ได้จัดโครงการอบรม Mixed Method Research for Extension ให้แก่ นิสิต และบุคลากรทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย มาเป็นผู้ให้แนวคิดและถ่ายทอดความรู้

         ในวันที่ 5 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร โดย รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร กล่าวถึงภาพรวมของภาควิชาฯและ รศ.ดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในสาขาส่งเสริมการเกษตรให้แก่นิสิตรุ่นใหม่