Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
 

  

  ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2555
 

ทักทาย by editor

        ท่ามกลางความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน การอ่านหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Book) เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น
เทคนิคการนำเสนอเพื่อเร้าความสนใจก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและดูเหมือนว่าแนวโน้มของ "การอ่าน" หนังสือจะกลายเป็น "e-Book" อย่างเต็มรูปแบบ
       ด้วยความบังเอิญ..ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง สีสันสะดุดตา หน้าปกมีการจัดวางรูปแบบดูทันสมัย ดูผ่านๆ เนื้อหานั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะชื่อหนังสือ
"ยะแฮ่" ไม่ผิดหรอกครับผมไม่ได้อ่านผิดแล้วผมก็ไม่ได้พิมผิดเช่นกันครับ ต้องขอบอกท่านผู้อ่านไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะโฆษณาให้กับหนังสือฉบับนี้แต่ประการใด
เพราะผมก็ไม่ทราบถึงที่มาของหนังสือดังกล่าว และอาจจะช้าไปสำหรับผมที่เพิ่งจะได้เห็นหนังสือ "ยะแฮ่" ฉบับนี้ แต่ประเด็นที่สำคัญคือเนื้อหาด้านในต่างหากครับ
ที่ผู้จัดทำสามารถคิด สร้างสรรค์ และทำเนื้อหาส่วนหนึ่งสำหรับผู้อ่านที่พิการทางสายตา โดยการนำอักษรเบรลล์ (อังกฤษ: Braille) เข้ามาใส่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีการอ่านหนังสือใน Tablet ณ ปััจจุบันยังไม่สามารถทำอักษรเบรลล์บนหน้าจอระบบสัมผัสได้
้        จากแนวความคิดในการนำอักษรเบรลล์มาใช้ในหนังสือ ทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าต่อให้ยุคสมัยของเทคโนโลยีที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีขีดจำกัด แต่หากทุกคนลองหยุดแล้วมองย้อนกลับมาดูคนที่อยู่รอบตัวเราบ้าง บางครั้งการให้ความสำคัญต่อสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นก็อาจจะสามารถสร้างโอกาสและความหวังที่ยิ่งใหญ่
่ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสในสังคม ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรยกย่องใช่มั้ยครับ..ข้าน้อยขอคารวะ
ขอขอบคุณ "ยะแฮ่ แมกกาซีน" ดังๆ ครับ
    
เหมือนเดิมครับ หากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นใดๆ สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่ agrnuts@ku.ac.th เหมือนเดิมครับ


กิจกรรม

        ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ แนะแนวคัดเลือกกลุ่มวิชาของนิสิตชั้นปีที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 ณ.ห้องรวงข้าว เพื่อให้นิสิตปริญญาตรีได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเรียนชั้นปีที่ 2 ต่อไป

         ผศ.สุภาภรณ์ เลิศศิริ ได้นำนิสิตปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกัี่บเทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) เทคโนโลยี RFID และระบบการจัดการสินค้า ณ สถาบันรหัสสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์