Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
 

  

ทักทาย by editor

         ในปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่า การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพียงท่านผู้อ่านมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการ การสืบค้นข้อมูล การฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์ออนไลน์ หรือเพื่อติดตามข่าวสารได้อย่างง่ายดายและทันเหตุการณ์ ดังนั้นจดหมายข่าว (E-News Letter) ของภาควิชาส่งเสริมฯ จึงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นโดยจัดทำขึ้นในรูปแบบเว็บไซท์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

         แต่หัวข้อและเนื้อหาหลักก็จะยังเป็น "สารพันธุ์ส่งเสริม" "กิจกรรมต่างๆ" "ข่าวประชาสัมพันธ์" และ "Taste&Travel" หรือหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่ agrnuts@ku.ac.th ทางเรายินดีปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ ครับ