Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 

  ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2553
 

สารจากหัวหน้าภาควิชาฯ
            E-Extension News ได้จัดทำขึ้นเพื่่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรตอประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทำในรูปแบบของ electronics news เผยแพร่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อกำหนดออกรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป

            โดยหวังว่า E-Extension News จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

รศ.ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ               
(หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)


ทักทาย by editor
         เพิ่งจะฉลองปีฉลูกันได้ไม่นาน เผลอแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนมกราคมแล้วนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวกันก่อนว่านี่คือ จดหมายข่าวของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หรือเรียกให้ฟังดูแล้วอินเทรนด์หน่อยก็คือ E-Extension News ในโฉมใหม่ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศของภาควิชาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้รับรู้และรู้จักภาควิชาฯ มากขึ้นครับ

         ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เช่น การเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของภาคปกติ คือ ระดับปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเปิดสอนในวันและเวลาราชการ ในส่วนของโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารและโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)ก็จะเปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ และเรียนกันตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ครับ

          นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์เบา ๆ ซึ่งจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์, เกล็ดความรู้ต่าง ๆ ทางด้านเกษตร, เทคโนโลยีตลอดจนคอลัมน์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารอร่อย ๆ สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจใกล้กับม.เกษตรฯ บางเขน ของเรา ไว้เอาใจนักชิมนักเที่ยวกันด้วย...

          ก็ทักทายกันมาพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันไปซะก่อน สุดท้ายนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกอง บก. ของ E-Extension News จึงต้องการให้ผู้อ่าน แนะนำติชมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ภาษา ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ได้ทางโทรศัพท์ 0-2579-1025, 0-2942-8456 โทรสาร 0-2561-3477 หรือทาง e-mail : agrnuts@ku.ac.th ทางทีมงานยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อให้ทีมงานแก้ไขและปรับปรุงให้ E-Extension News ของเราตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากที่สุดครับ

ณัฐ  สมณคุปต์  agrnuts@ku.ac.th

สารพันธุ์ส่งเสริม
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตครบทั้ง 2 หลักสูตร