จุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์

      จากการพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ได้หลากหลาย

และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ

  จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์

อะนา-อี พลัส จุลินทรีย์ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปของผง ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด

ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB)2ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด คือ

 

Pediococcus acidilactici  เป็น  Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยอินทรีย์วัตถุเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ Homofermentator)อีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Bacteriocins(สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย)ที่เรียกว่า  Pediocins  มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ( Gram Negative Bacteria )ได้หลายชนิด เช่น  Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria)หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

 

 

Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria  ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่  สามารถย่อยอินทรีย์สารให้เป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์  Bacteriocins   (สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย)  ที่เรียกว่า  Pediocins  มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น  Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae  เป็นต้น  
และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  ( Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่นClostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น.  ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์และผลิตไวตามินบี หลายชนิด 

 

Bacillus amyloliquefaciens เป็น แบคทีเรีย ที่สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ ชื่อ Iturin มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา(Antifungal Agent)อีกทั้งผลิต เอ็นไซม์หลายชนิด  เช่น Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ

 

Pichia farinosa เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์  Killer Toxins: Yeast Antimicrobial Protiens(ยีสต์ที่สามารถผลิตKiller Toxins ได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด) นอกจากนั้น สาร Killer Toxinsไปทำปฏิกิริยาให้  Toxin ต่างๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรีย หรือ เชื้อราเช่น อะฟลาท็อกซิน  (Aflatoxin), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และExotoxins ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured)

 

Dekkera anomala เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า  Spoiling Beer Yeast เพราะยีสต์ชนิดนี้จะย่อยแป้ง และน้ำตาล  เปลี่ยนเป็น กรดน้ำส้มสายชู  โดยไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase,Lignin, Arabinase ฯลฯ