ก่อนตัดสินใจจะซื้อแมวสักตัว

 ก่อนที่จะซื้อแมวมาเลี้ยง ควรศึกษาข้อมูลของการเลี้ยงแมว และสายพันธุ์ต่าง ๆ ไว้บ้าง อย่างน้อยก็มีความรู้ติดตัวไปคุยกับเจ้าของฟาร์ม จะได้ไม่เกิดกรณีถูกหลอกบ้าง หรือผู้ขายบอกรายละเอียดไม่ครบบ้าง แต่พื้นฐานของแมวที่ควรจะมี ก็คือ ใบรีจีสและเพ็ดดีกรี ซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมาของแมวตัวนั้น แมวไม่มีสัญชาติ ก็คงเหมือนคนต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองมา ไม่มีบัตรประชาชนและใบเกิดนั่นเอง 
    การซื้อแมวที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน 
1. โอกาสของการได้แมวสายพันธุ์ไม่แท้ มีเปอร์เซ็นต์สูงมาก
2. มีโอกาสบรีดลูกแมว แล้วเกิดความพิการ เพราะเกิดจากการอินบรีด หรือผสมเลือดชิดนั่นเอง

    การซื้อแมวที่มีใบ Regis อย่างเดียว แต่ไม่มีใบ Pedigree 
1. โอกาสของการได้แมวสายพันธุ์ไม่แท้ อาจมีแต่เปอร์เซ็นค่อนข้างต่ำ
2. มีโอกาสบรีดลูกแมว แล้วเกิดความพิการได้ ยิ่งถ้าแมวตัวนั้นไม่เคยมีประวัติผสมพันธุ์มาก่อน เพราะมีแต่ใบรีจีส ไม่มีเพ็ดดีกรี จึงไม่อาจทราบได้ว่าแมวตัวนั้น พ่อแม่คือใคร อาจเกิดการอินบรีดได้เช่นกัน
3. กรณีที่บรีดแล้ว ได้แมวสายพันธุ์ไม่แท้ เช่น กรณีแมวไทย ระหว่างวิเชียรมาศผสมกับวิเชียรมาศ แต่ลูกที่ได้กลับมีสายพันธุ์อื่นปนมาด้วย แนะนำว่าควรทำหมันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใดตัวหนนึ่ง ซึ่งคงเป็นสายพันธุ์ไม่แท้แน่นอน โดยทดลองบรีดกับตัวอื่นอีกสักครั้ง 

    การซื้อแมวที่มีทั้งใบ Regis และ Pedigree
1. ได้แมวสายพันธุ์แท้แน่นอน
2. สามารถดูประวัติสายพันธุ์ สีขนของแมว ว่าบรีดมาจากสีใดบ้าง โอกาสที่เกิดลูกต่อไป จะเป็นสีใด 

    แต่ถ้าโชคร้ายสุด ๆ คือการซื้อแมวที่มีทั้งใบรีจีสและเพ็ดดีกรี ก็ยังได้แมวสายพันธุ์ไม่แท้อีก เพราะสาเหตุของการแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง ที่เค้าเรียกว่า สวมใบเพ็ดดีกรีนั่นแหล่ะ ซึ่งถือว่า ผู้ขายขาดจรรยาบรรณ อันนี้ผลลัพธ์เกิดกับผู้ซื้อแน่นอน และผลลัพธ์ที่ผู้ขายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ความน่าเชื่อถือ นั่นเอง



HOME