การดูเพศแมว

ลักษณะของแมวเพศเมีย อวัยะเพศจะติดกับก้น

ลักษณะของเพศของแมวตัวผู้

*** บางทีเราก็จำง่าย ๆ ว่า "เมียชิด ผู้ห่าง" ***

HOME