งานประดิษฐ์ของใช้

          ทำขึ้นเพื่อเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสานกระบุง ตะกร้า การทำเครื่องใช้จากดินเผา จากผ้าและเศษวัสดุ
กล่องไฉไล

วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีทำ
 1. กล่องคุกกี้แบบเหลี่ยม 
 2. ด้ามจับประตู-สกรู+ไขควง 
 3. สีสเปรย์ 
 4. กระดาษกาว nitto
 1. แกะสติ๊กเกอร์ เช็ดกล่องให้สะอาด แล้วพ่นสีพื้นๆ 
 2. ผึ่งไว้ให้แห้ง ประมาณ 30 นาที 
 3. เอากระดาษกาวมาติดเป็นทางๆ ทำลวดลายสีแรก (พี่หากระดาษกาวไม่ได้ ใช้สก็อตเทปแทน กาวเหลือติด เหนียวเลย หากระดาษกาวดีกว่านะคะ) 
 4. พ่นสีแรกลงไป 
 5. ผึ่งให้แห้ง 
 6. แล้วลอกกระดาษกาวออก 
 7. ทำแบบ ข้อ 3. อีกครั้ง เปลี่ยนสีที่สอง 
 8. เมื่อแห้งแล้วลอกออก 
 9. วัดขนาดที่จะเจาะรูติดที่จับ 
 10. เจาะรู
 11. ติดด้ามจับ เป็นอันเสร็จ

ม่านซีดี

วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีทำ
 1. CD เสียๆ สัก 32 แผ่น 
 2. สีสเปรย์ 3-4 สี 
 3. ที่เจาะ 
 4. ห่วงขนาด 1 ซม.
 1. นำ ซีดีเก่าๆ มาวางเรียงกัน ที่โล่งแจ้ง แบ่งสัดส่วน จำนวนแผ่น ตามสีที่ต้องการพ่น 
 2. พ่นสีห่าง 1 ฟุต 
 3. ผึ่งแดดทิ้งไว้จนแห้ง (2-3 ช.ม.)
 4. เมื่อแห้งแล้วเก็บมา เจาะรู ทั้ง 4 ด้าน
 5. ใส่ห่วง 
 6. นำห่วงของอีกอันมาคล้องกัน 
 7.  คล้องสลับสีตามชอบ