; ุ
หน้าบ้าน
คำขวัญ

ข้อมูลจังหวัดสภาพภูมิศาสตร์งานประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวบุคคลสำคัญของจังหวัด

จังหวัดสุโขทัยจริง ๆ
หน้าบ้านแอดมิน
 
 

 
       งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย

 

กำหนดจัดงาน  วันที่  9-18  กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่จัดงาน  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย   ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
 

                     


                           พระแม่ย่าเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวจังหวัดสุโขทัยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่า เป็นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในพระเกียรติคุณให้เป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทย ประกอบกับพระแม่ย่าได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปว่ามีความศักดิ์สิทธิ์   ผู้ใดขอลาภยศในทางที่ถูกที่ควรมักจะสมหวังอย่างทั่วหน้า 

                           การจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานได้สักการะพระแม่ย่า นมัสการ 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมกิจกรรมการการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

 

 กิจกรรม

-         ขบวนแห่พิธีสักการะพระแม่ย่าของหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

          และประชาชน

-         การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

-         นิทรรศการแสดงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

-         การออกร้าน  จับสลากมัจฉากาชาดและกิจกรรมอื่นๆ ของเหล่ากาชาด

-         การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-         การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  

-         การประกวดธิดาพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัด 

-         การประกวดอาหารและขนมสุโขทัย

-         การแสดงมหรสพต่าง ๆ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม 

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร 0-5561-1619