ผู้จัดทำ   

ชื่อ  นางสาวจิรกานต์   นามสกุล   สิริกวินกอบกุล  
ชื่อเล่น ขนุน
เกิดวันที่ 24 พ.ย. 2533การศึกษา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น  : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
มัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่
คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาเอก : ดนตรีไทย)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเอก : ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงกิจกรรมยามว่าง : อ่านหนังสือ ซ้อมดนตรี เขียนไดอารี่
สีที่ชอบ : สีชมพู
วิชาที่ชอบ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และดนตรี
คติประจำใจ : รักการเรียนให้ใหญ่โต เท่าโรมิโอรักจูเลียต
แนวดนตรีที่ชอบ : Classic / ลูกกรุง / ดนตรีไทยเดิม / ลูกทุ่ง
เพลงที่ชอบ : Endless love , Eternal Flame , รอเธอ , ลมสวาท , อุษาสวาท ฯลฯ
 

จิรกานต์  สิริกวินกอบกุล (ขนุน)

kanun_infinity(at)hotmail.com