รูปแบบการบรรเลงหน้าทับเพลงไทย


หน้าทับ ปรบไก่ 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับ ปรบไก่ 2 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับ ปรบไก่ ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับ สดายง 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- - - ติง - ติง - ทั่ม - - - ทั่ม - - - ติง - - -ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม ติงทั่ม-ติง


หน้าทับสดายง 2 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง -ทั่ม ติงทั่ม-ติง - ติง - ทั่ม ติงโจ๊ะทั่มติง


หน้าทับสดายง ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม ติงโจ๊ะทั่มติง


หน้าทับเขมร 3 ชั้น
- - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม
- - - - - โจ๊ะ-จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ


หน้าทับเขมร 2 ชั้น
- - - - - โจ๊ะ-จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ - จ๊ะ


หน้าทับเขมร ชั้นเดียว
- - โจ๊ะจ๊ะ - ติง - ทั่ม - ติง - ทั่ม - โจ๊ะ – จ๊ะ


หน้าทับมอญ 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับมอญ 2 ชั้น
- - - - - ติง - - - - ทั่มติง - - ทั่มติง


หน้าทับมอญ ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) 2 ชั้น
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ติง - โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับสองไม้ (ไทย) ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับลาว 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับลาว 2 ชั้น
- ติง-โจ๊ะ - ติง - ติง - - - ทั่ม - ติง - ทั่ม


หน้าทับลาว ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับจีน 3 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม

หน้าทับจีน 2 ชั้น
- - - - - - - ติง - ติง - - - ติง - ติง


หน้าทับจีน ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับญวน 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับญวน 2 ชั้น
- - - - - ติง-ทั่ม - ติง-ทั่ม - ติง - ติง


หน้าทับญวน ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับพม่า 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - - - - - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ
- ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม ติงทั่ม-ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง-ทั่ม - ติง - ติง - ทั่ม - ติง - ติง – ทั่ม


หน้าทับพม่า 2 ชั้น
- - - - - - - ทั่ม - ทั่ม - - -ทั่ม-ทั่ม


หน้าทับพม่า ชั้นเดียว
- ติงทั่ม - ติง - - ติงทั่ม-ติง -ทั่มติงทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น 3 ชั้น
ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง – ทั่มติงทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น 2 ชั้น
- ติง-จ๊ะ - โจ๊ะ-ติง - ติง - - - ติง - ทั่ม


หน้าทับเจ้าเซ็น ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม


หน้าทับฝรั่ง 3 ชั้น
- ทั่ม ติง - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - โจ๊ะ - จ๊ะ - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม - ติง - ติง - ทั่มติงทั่ม


หน้าทับฝรั่ง 2 ชั้น
- ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง -ทั่ม -ติง -ทั่ม


หน้าทับฝรั่ง ชั้นเดียว
- โจ๊ะจ๊ะ ติงติง-ทั่ม

 

 

 

จิรกานต์  สิริกวินกอบกุล (ขนุน)

kanun_infinity(at)hotmail.com