วัสดุอุปกรณ

 

ดอกไม้ ใบไม้สำหรับร้อยมาลัย
  
ดอกไม้ที่ใช้ร้อยทั้งดอก ได้แก่ พุดตูม  มะลิตูม  พุทธชาด  กล้วยไม้  ดอกรัก กะเม็ง  เขี้ยวกระแต แพงพวยฝรั่ง  ชบาหนู  ประทัด  ฯลฯ

ดอกไม้ที่ใช้กลีบร้อย  ได้แก่ กุหลาบ  บานบุรี ดอกรัก

ดอกไม้ที่ใช้วิธีกรอง  คือ นำดอกไม้มาเฉือนให้เท่ากันแล้วร้อย  ได้แก่  บานไม่รู้โรย  พิกุล กล้วยไม้

ใบไม้ที่ใช้ร้อยมาลัย ได้แก่ ใบมะยม ใบแก้ว  ใบกระบือ  ใบโกสน  ใบชบาด่าง  ใบตองอ่อน  กาบพลับพลึง  ใบก้ามปู  ใบขี้เหล็ก  ฯลฯ
 

ดอกกล้วยไม้   ดอกกะเม็ง     

       ดอกกล้วยไม้                                           ดอกกะเม็ง                            ดอกจำปา                                 ดอกจำปี                             ดอกเขี้ยวกระแต         

                                    

               ดอกพุดมาลัย                            ดอกพุทธชาด                            ดอกมะลิ                                         ดอกรัก                                 ดอกกุหลาบ

                           

           ดอกบานบุรี                                          ดอกพิกุล                                     ดอกบานไม่รู้โรย                                  ใบแก้ว

                        

            ใบลิ้นกระบือ                                                 ใบโกสน                                                                     ใบมะยม              

         

วิธีเก็บรักษาดอกไม้ และใบไม้
  -การเก็บดอกไม้จากต้น  ควรเก็บในตอนเช้าตรู่หรือพลบค่ำจะทำให้ได้ดอกไม้สด ให้ล้างด้วยน้ำแกว่งสารส้ม ใส่ตะแกรงเกลี่ยไว้ในที่ร่ม
   -ดอกกุหลาบ ตัดก้านเฉียงในน้ำด้วยกรรไกรคม ๆ เพื่อช่วยให้ก้านดูดน้ำได้มาก แล้วห่อด้วยใบตองแช่น้ำ วางไว้ในที่ร่ม อากาศโปร่งเย็น ไม่มีลมโกรก คอยพรมน้ำเสมอ
   - ดอกพุทธชาด ห่อรวมกันให้แน่น ๆ ใส่กระทงไว้ ไม่ต้องพรมน้ำ
   - ดอกเขี้ยวกระแต ห่อวางไว้ในที่เย็น
   - ดอกบานไม่รู้โรย ไม่ต้องแก้มัด ตัดก้านให้เท่ากัน แช่ก้านในน้ำ พรมน้ำที่ดอก     ใช้ผ้าขาวบางพรมน้ำให้ชุ่ม ปิดไว้
   - ดอกจำปี  จำปา  เด็ดเกสรข้างในออก ดอกจะไม่บาน ใส่กระทง พรมน้ำหรือใช้ผ้าขาวบางพรมน้ำปิดไว้
   - ดอกกล้วยไม้ ไม่ควรพรมน้ำ เพราะจะทำให้ดอกเปลี่ยนสี

อุปกรณ์ และวิธีการดูเเลรักษา
   - เข็มร้อยมาลัย  เป็นเข็มยาวประมาณหนึ่งฟุต ทำจากเหล็กปลอดสนิม ใช้แล้วควรล้างให้สะอาด  เช็ดให้แห้ง  ทาด้วยน้ำมันวาสลิน ห่อกระดาษไขแก้ว เพื่อไม่ให้เข็มเป็นสนิม
   - คีม ใช้สำหรับยึดเข็มร้อยมาลัยขณะรูดตัวมาลัยใส่ในด้าย การดูแลรักษาคือ เช็ดให้แห้ง  ไม่ควรให้ถูกน้ำ เพราะทำให้เป็นสนิม
   - เครื่องฉีดน้ำ สำหรับพรมน้ำบนดอกไม้ใบไม้ที่ใช้ร้อยมาลัย ใช้แล้วควรเทน้ำออก เช็ดให้แห้ง  เพื่อไม่ให้เป็นตะไคร่น้ำ
   - น้ำมันวาสลิน สำหรับหล่อลื่นเข็มร้อยมาลัย ใช้แล้วควรปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้ง  เพราะจะทำให้ไม่ละลายและใช้ได้นาน