อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายของการยิงปืน

รายละเอียดการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน

การตรวจนับคะแนน

พื้นฐานการยิงปืน

ประวัติของผู้จัดทำ

ประวัติกีฬายิงปืน

ปืนพก (Pistol) ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2083 โดย คามิเนลโล วิทเทลลี่ ณ เมืองพิสโตเอีย รัฐฟลอเรนไตน์ ประเทศอิตาลี และได้นำชื่อเมืองมาเป็นชื่อของปืน
ตั้งแต่ พ.ศ.2393 เป็นต้นมา ประเทศอังกฤษและประเทสสหรัฐอเมริกา ได้นิยมใช้ปืนยาวอัดลม (Rifle) กันอย่างแพร่หลาย และในช่วง พ.ศ.2403 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดการแข่งขันยิงปืนตามสถานที่ต่างๆบริเวณริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปี เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมยิงปืนยาวอัดลมแห่งชาติ
พ.ศ.2414 สมาคมปืนยาวอัดลมแห่งชาติได้ตั้งกฎการแข่งขันกีฬายิงปืนขึ้น และได้จัดให้มีการแข่งขันปืนยาวอัดลมเพื่อชิงชนะเลิศระหว่างประเทศโดยใช้กฎที่ได้ตั้งขึ้นนั้น
ช่วงต้นพ.ศ.2423 ในขณะที่ประชาชนชาวอังกฤษกำลังให้ความสนใจกับการยิงปืนลมอยู่นั้น ได้มีนักแม่นปืนชาวอเมริกันผู้หนึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษและได้แสดงการยิงปืนสั้นและปืนพกโชว์ สมาคมยิงปืนแห่งแมสซาซูเซตส์ จึงได้ทำการมอบโล่รางวัลให้เพื่อเป็นเกียรติ ทำให้สมาชิกทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญกับการยิงปืนทั้ง 2 ชนิดนี้มากขึ้น และได้มีการจัดการแข่งขันยิงปืนกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งได้บรรยุกีฬายิงปืนไว้ในกีฬาระดับชาติ เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น

ประวัติกีฬายิงปืนในประเทศไทย

กีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมและสนใจเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่คนไทยรู้จักการใช้อาวุธปืนมานานแล้ว มีการจัดการแข่งขันกันบ้างแต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก ต่อมาจึงได้มีนักยิงปืนเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬายิงปืนว่าควรมีการจัดการแข่งขันยิงปืนและใช้กติกาตามแบบสากลนิยม ดังนั้น สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น