ยินดีต้อนรับสู่โลกของโดราเอมอน
หน้าแรก
ความเป็นมาของโดราเอมอน
แนะนำตัวละครหลัก
ของวิเศษของโดราเอมอนที่ใช้บ่อย
เนื้อเพลงโดราเอมอนภาษาญี่ปุ่น
มารู้จักผู้แต่งโดราเอมอน
Linkที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

 

     

เพลงโดราเอม่อนภาษาญี่ปุ่น
คอนนะโคะโตะอิอินะ เดะคิตะระอิอินะอันนะยูเมะคอนนะยูเมะ
อิพพะอิอะรูเคะโด มินนะมินนะมินอินะ คะนะเอะเตะคุเระรุ
ฟูชิงินะพกเก็ตโตะดะ คะนะอิเตะคูเระรู โซราจิยูนิ โทบิตะอินะ
ฮาอิ ทาเคะคอปต้า
อัง อัง อัง โดะเตะโมะดาอิซุคิ โดราเอ..มอนน...
ชุกูดา อิโตบาน ชิกิเอน นิโอตซูไก อันนะโกโต คอนนา โกโต ไตเฮน ดาเกเอโด
มินนะมินนะมินอินะ ทัสซูเกะ เตะคุเระรุ เบอินดี นาโดกู เด
ทัสสุเกะ เตะคุเระรุ โอโมชาอาโน เฮอิตาอิดา
โซเร โดะซึเกคิ
อัง อัง อัง โดะเตะโมะดาอิซุคิ โดราเอ..มอนน...
อังนาโตะโก อิอิ นา อิเกะตาระ อิอิ นา คอนโน คูนิ อังนะ ชิมะ ทักคุซาน อารุ เคโด
มินนะมินนะมินอินะ อิคาเซ เตะคุเระรุ มิราอิ โนะ คิคาอิ
เดะ คานาเอ เตะคุเระรุ เซคาอิ เรียวโคนิ อิคิตาอิ นาาา
อูอูอู โดโค เดโมโดวา
อัง อัง อัง โดะเตะโมะดาอิซุคิ โดราเอ..มอนน...
อัง อัง อัง โดะเตะโมะดาอิซุคิ โดราเอ..มอนน...