การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วิธีการเก็บรักษาดอกไม้จันทน์

วิธีการเก็บรักษาดอกไม้จันทน์

วิธีการเก็บรักษาดอกไม้จันทน์

 

การเตรียมกลีบดอก เริ่มจากการตัดไม้โมกเป็นท่อนๆ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า นำไปไสเป็นแผ่นบางๆ เมื่อไสเสร็จแล้วนำมาคลี่ออก แล้วเรียงทีละแผ่น ต่อไปคือการนำไปตากแห้ง เพื่อที่จะทำให้กลีบดอกไม่มีความชื้น เนื่องจากความชื้นจะทำให้กลีบดอกขึ้นรา และนอกจากนี้การนำมาเรียงกันจะทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน จากนั้นนำไปเข้าบล็อกตัดกลีบดอก เพื่อที่จะทำให้กลีบดอกมีขนาดที่เท่ากันทุกกลีบ ดังที่กล่าวมาในเรื่องลักษณะเด่นของร้านป้าเป้า

 

วิธีการเข้าดอกแบบดอกเดี่ยว ในที่นี้จะขอสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกเดี่ยวแบบดอกกุหลาบ ๔ กลีบ โดยใช้กระดาษ (ไม้โมกมีวิธีการประดิษฐ์ที่เหมือนกัน) เริ่มจากนำกลีบดอกมาพันกับลวดเพื่อที่จะทำเป็นเกสร แล้วนำกลีบดอก ๔ กลีบประกอบกันเป็นดอก  เมื่อประกอบเสร็จทั้ง ๔ กลีบให้นำเกสรที่เตรียมไว้มาใส่ไว้ตรงกลางของกลีบดอกเมื่อสักครู่ ใช้ด้ายมัดให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้กลีบดอกหลุดออกจากกัน จากนั้นจึงประกอบเข้ากับหนวดจันทน์ซึ่งพันอยู่กับธูปและเทียนไว้สำเร็จแล้ว นำกระดาษย่นสีดำพันส่วนประกอบทั้งหมดให้เรียบร้อย เพื่อให้ส่วนประกอบทุกหมดไม่หลุดออกจากกัน และอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ใส่ใบยางพาราหลังหนวดจันทน์ หรืออาจจะผูกโบว์เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

 

วิธีการเข้าดอกแบบดอกช่อประธาน วิธีการเข้าดอกแบบช่อประธานคือการนำดอกเดี่ยวที่ทำเสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับแพรช่อเชิญ ๓ ชั้น หรือแพรช่อเชิญ ๗ ชั้น  ซึ่งพันอยู่กับธูปและเทียนไว้สำเร็จแล้ว และอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ผูกโบว์เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยจะใช้ดอกเดี่ยวช่อละ ๓ ดอก, ๕ ดอก, ๗ ดอก และ ๙ ดอก แล้วแต่เจ้าภาพสั่ง ในที่นี้ทางร้านป้าเป้าแนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกช่อประธาน ๙ ดอกมาประกอบเข้าด้วยกัน

 

ดอกไม้จันทน์ที่ทำจากไม้โมก

○ นำดอกไม้จันทน์มาบรรจุใส่ในถุงพลาสติก แล้วรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะเนื่องจากจะทำให้ดอกไม้จันทน์สกปรก ป้องกันแมลงมากัดกินทำให้ดอกไม้จันทน์เป็นรู และป้องกันลมที่อาจจะทำให้กรอบและหักได้ง่าย ซึ่งสาเหตุทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้ความสวยงามของดอกไม้จันทน์หมดไป

○ ควรเก็บรักษาให้ห่างจากที่ชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้จันทน์เกิดเชื้อรา

 

ดอกไม้จันทน์ที่ทำจากกระดาษ

มีวิธีการเก็บรักษาเช่นเดียวกับไม้โมก คือการนำดอกไม้จันทน์มาบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงแน่น

 

(วิธีการเก็บรักษาดอกไม้จันทน์)

[ แหล่งอ้างอิง ]  

[ สมาชิก ผู้จัดทำ ]  

preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image preload image