ลมบก - ลมทะเล (Land Breeze and Sea Breeze)

เป็นหนึ่งในลมประจำถิ่น (Local Wind) นะครับ มักเกิดตามชายฝั่งทะเล และลึกเข้าไปในฝั่งได้ถึง 50 กิโลเมตร
1. ลมทะเล (Sea Breeze) - ตอนกลางวันอากาศจะร้อนทำให้เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง เหตุผลเพราะว่า

พื้น ดินถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าผืนน้ำ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจะเกิดความแตกต่างของความดันอันเป็นที่มาของลม อากาศที่ร้อนบนผืนแผ่นดินจะร้อนตัวขึ้นสู่เบื้องสูง ทำให้มวลอากาศที่ร้อนน้อยกว่าเหนือผืนน้ำทะเลพัดเข้ามาแทนที่ ตรงนี้เรียก "ลมทะล" ... เห็นได้ชัดในหน้าร้อน
2. ลมบก (Land Breeze) - เมื่อราตรีโรยความมืดลงมา พื้นแผ่นดินจะคายความร้อนได้เร็วกว่าผืนน้ำ อากาศจะเหนือพื้นดินจะเย็นทำให้เกิดการจมตัวลง แน่นอนว่าเกิดความแตกต่างของความดันอีกครั้ง จึงเกิดลมพัดจากบกลงสู่ทะเล ตรงนี้เรียก "ลมบก"

ความแตกต่างของสองสิ่งนี้คือช่วงเวลา ลมทะเลจะเกิดในเวลาบ่ายๆซึ่งจะรุนแรงสุด ส่วนลมทะเลจะเกิดในเวลาตะวันลับเลื่อนลงหลืบฟ้าไปสัก 2-3 ชั่วโมง