การเสียดินแดน

การเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส

รวมแล้วในคราวนี้ ไทยเสียเนื้อที่ประมาณ 66,555 ตารางกิโลเมตร

การเสียดินแดนให้อังกฤษ

กลับหน้าหลัก