โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

 


ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตมักมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่า มัลแวร์ (malware)

 

มัลแวร์คืออะไร

มัลแวร์ หรือ Malicious Software คือ ซอฟท์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้อนุญาต มัลแวร์มีหลายชนิด ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน โทรจัน สปายแวร์ และซอฟท์แวร์อื่นๆ ที่เป็นอันตราย


ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต หรือไปกับซีดี ดีวีดี หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB


หนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมอันตรายที่แตกต่างจากไวรัสอื่นๆ เพราะมันสามารถแพร่กระจายได้โดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว หนอนคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เพิ่มจำนวนและแพร่กระจายได้เอง จึงทำให้โปรแกรมประเภทนี้ลุกลามได้อย่างรวดเร็ว หนอนคอมพิวเตอร์หลายชนิดอาจทำให้การดาวน์โหลดและการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ช้ามาก เพราะโปรแกรมพวกนี้มักแทรกตัวเข้ามาพร้อมกันในปริมาณมากและส่งผลให้ระบบเครือข่ายถูกปิดกั้นโทรจัน เป็นมัลแวร์รูปแบบหนึ่งที่สามารถติดตั้งตัวเองได้อัตโนมัติในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้น แฮกเกอร์จะใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

โทรจันมักซ่อนมาพร้อมกับซอฟท์แวร์หรือไฟล์ที่ผู้ใช้ตั้งใจดาวน์โหลดหรือติดตั้ง โทรจันมักแฝงมาพร้อมกับ

โทรจันช่วยให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นผ่านระบบทางไกลและ

สปายแวร์ คือ ซอฟท์แวร์ที่แสดงโฆษณาหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับ โดยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ส่วนมากจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต) สปายแวร์จะแอบขโมยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงหรือมีปัญหาจนใช้งานไม่ได้ โปรแกรมเหล่านี้มักเปลี่ยนหน้าโฮมเพจหรือหน้าค้นหาข้อมูลของเว็บบราวเซอร์ด้วย


 

จะทราบได้อย่างไรว่ามีมัลแวร์ทำงานอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่

มัลแวร์แพร่กระจายอย่างไร

มัลแวร์แพร่กระจายในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน

 

ท่านจะปกป้องตนเองจากมัลแวร์ได้อย่างไร

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องตนเองจากการโจมตีของมัลแวร์ ได้แก่

 

ข้อแนะเมื่อท่านสงสัยว่ามีมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์