เก็บภาพวัดธรรมปัญญา ครั้งที่ 5 ::: บริเวณรอบๆ วัด ก่อนมีงานยกอุโบสถ ( ภาพถ่าย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 )