เว็บบอร์ด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ


พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ ในโครงการ ทรูปลูกปัญญา คลิปวีดีโอการสอนดูฟรี
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ทรูปลูกปัญญา (http://pleontrueplookpanya.chulatutor.com)
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์) ร่วมกับทรูปลูกปัญญา ( เครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ได้จัดทำโครงการผลิตวีดีโอสื่อการสอนดูฟรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากปัญหาความไม่เท่าเทียมในการศึกษาระหว่างนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดและนักเรียนในกรุงเทพ พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์)และทรูปลูกปัญญาได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์สื่อการสอน ให้กับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพ พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์)ได้เล่าว่า จากการเป็นครูสอนหนังสือให้กับเด็ก แม้ว่าจะเป็นเด็กอินเตอร์ที่ค่อนข้างมีฐานะ แต่ก็ยังมีปัญหาด้านโอกาสทางการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใกล้สอบเด็กๆจำเป็นต้องมาเรียนที่กรุงเทพ และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าเรียน ค่าโรงแรม เพราะต้องเหมาโรงแรมเป็นเดือนๆ และที่สำคัญบางรายต้องหยุดเรียน แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการเรียนออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่เนื้อหายังไม่ครอบคลุมการเรียนทั้งหมด เพราะแต่ละเจ้าก็ทำของตัวเอง ถ้านักเรียนอยากดูก็ต้องเสียเงินสมัครสมาชิกโดยที่ยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ เพราะฉะนั้นทาง พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์) จึงร่วมกับทรูปลูกปัญญาเพื่อจัดทำเว็บไซต์สื่อกลางเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นสื่อกลางในการค้นคว้าหาความรู้ และแบ่งปันข่าวด้านการศึกษา ภายในเว็บไซต์จะมีคลิปวีดีโอสื่อการสอน ครอบคลุมทุกหมวดสาระตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และ คลิปวีดีโอสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น ศาสนา ดนตรี ภาษาเป็นต้น นักเรียนสามารถดูคลิปวีดีโอ และดาวน์โหลดแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ทาง พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์) ขอขอบพระคุณทรูปลูกปัญญาที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคมไทย และได้มอบโอกาสให้กับพี่เปิ้ลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการศึกษาไทย


TruePlookPanya(http://pleontrueplookpanya.chulatutor.com)
P’Ple or Ajarn Pornpan (the founder of Chulatutor) together with (Trueplookpanya (affiliated with True Cooperation) has designed a free watching video project for primary students. From the inequality problem between students who study in provincial area and in Bangkok, P’Ple or Ajarn Pornpan (the founder of Chulatutor) together with Trueplookpanya has made website and educational media for provincial students. So they will have a chance to study the same subject as the students in Bangkok. P’Ple or Ajarn Pornpan (the founder of Chulatutor) has seen that even the international program students still have problem in education. They may have higher fund to study but some of them have to come to Bangkok and use a large amount of money for example, transportation fee, tuition fee and rental fee. They also have to pay rental fee for a month or more than that. In some case, they have to pause studying which wastes their time. Even though, there is online study in the present, but the contents are still limited. Students have to pay for clips’ owner to self-learning without any guarantee in teaching style. Therefore, this program from P’Ple or Ajarn Pornpan (the founder of Chulatutor) and Trueplookpanya will be another choice for students to gather their knowledge for free, share their comments and update education news. In this website, there are video clips from primary to university levels and also special issue for example, religion, music, and language. Students can not only watching but also having test. Moreover, they can download exercise and answers if they want to. P’Ple sincerely thanked to Trueplookpanya for this worthy chance to provide and develop education to Thai society.

chulatutor ส่งอีเมล์ถึง chulatutor 61.90.22.60 [ 10 มิ.ย. 2554 เวลา 11:29 ] ตอบคำถามนี้

txtSQL Fatal Error: Error opening table Qvettechku in /home/cvt/cvtnrp/public_html/webboard/view.php on line 220