ชื่อ : อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
การศึกษา : คม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
           : พม. (สถิติประยุกต์)
โทรศัพท์ ภายใน : 3600-4 ต่อ 448
           ภายนอก : 034-281105-6 ต่อ 448
ความสามัคคีของหมู่ นำมาแต่ความสุขฝ่ายเดียว.......ความสามัคคี มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว
You are what you think. You are what you eat.
   
 
 
     
  
     
     
     
     
     
:: ผู้จัดทำ ::
 
 
::vidio or PPT::
 
:: แบบฝึกหัด ::
 
:: งานวิจัย ::
 
 
 
:: Link ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 หมู่6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-281105-6
โทรสาร 034-281057
ติดต่อผู้ดูแลระบบ faasatp@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด Jun 20, 2008

 

พุทธคยา

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร