ข้อแนะนำในการสร้าง Web Page บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์

ข้อแนะนำในการสร้าง Web Page
1. ไฟล์หนึ่งๆ ของ Web Page ไม่ควรเกิน 10 หน้าจอ ถ้าเกินควรเป็นเป็นไฟล์ย่อยๆ เพื่อผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการโหลดนาน
2. ควรใช้ Font ที่เป็นมาตรฐาน ที่ทุกเครื่องน่าจะมี
3. ตัวไฮเปอร์ลิงค์ทุกตัวควรจะลิงค์ไปยังเป้าหมายที่มีจริง
4. ไม่ควรตกแต่งหน้าจอด้วยภาพเพียงอย่างเดียวทำให้เสียเวลาในการเรียกดู
5. หลีกเลี่ยงการใช้คำสั่งที่ไม่สามารถใช้ได้ใน Browser ทุกตัว
6. ใต้หน้า Web Page ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ, วันที่ปรับปรุง E-mail Address ของผู้สร้าง และสถาบันที่สร้าง เพื่อแสดงถึงความทันสมัยของข้อมูล ,เพื่อรับข้อเสนอแนะจากภายนอก และเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ป้อน
7. ข้อมูลที่ป้อนควรถูกต้อง เชื่อถือได้


ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ผ่าน FTP
ผู้ใช้สามารถใช้งาน FTP ได้จากภายนอก KU และสำหรับผู้ที่ใช้งานผ่าน ADSL Modem สามารถอัพโหลดไฟล์เพื่อทำเว็บได้ครับ โปรแกรมที่ใช้สำหรับอัพโหลดไฟล์ เช่น CuteFTP, WS_FTP95 สามารถ Download ได้ที่ http://ftp.ku.ac.th


การใช้งาน Pirun Server
สำหรับผู้ที่ใช้งาน cgi ขอให้เปลี่ยน path ใหม่ด้วยครับจากของเดิม http://pirun.ku.ac.th/cgi-bin/~account/file.cgi
ขอให้เปลี่ยนเป็น
http://pirun.ku.ac.th/cgi-bin/cgiwrap/~account/file.cgi

การละเมิดลิขสิทธิ์
จากการร้องเรียนของเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้จำนวนหนึ่งได้ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ เช่น เพลง mp3, โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียผลประโยชน์ ผู้ดูแลระบบอยากจะรณรงค์ให้ผู้ใช้ใช้ของที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและไม่ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนรวม


Request : root@pirun.ku.ac.th
Last Update : 16-Jun-2006
Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University