ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ

วัชรา ดำหริใจ


อาทิตย์ยามเย็น

หัวข้อการอบรม

  1. การสร้างตาราง และการเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน
  2. การเชื่อมโยงแบบ HotSpot
  3. การทำ Rollover Image
  4. การใช้งาน Layer
  5. ใส่เสียงเพลง
  6. ใส่ภาพเคลื่อนไหว
  7. การทำ Flash Button
  8. การทำ Flash Text
  9. การสร้างฟอร์ม
  10. การสร้างเฟรม

 

 


จัดทำโดย วัชรา ดำหริใจ
Copyright ©2005
Last update : 26-May-2005 11:28
email: webmaster