ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ฟ,ฝ  /f/

   
/f/

เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากและฟัน อโฆษะ
Voiceless Labio-dental Fricative


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University