ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ห,ฮ  /h/

   
/h/

เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง อโฆษะ
Voiceless Glottal Fricative


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University