ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ล,ฬ  /l/

   
/l/

เสียงข้างลิ้น ปุ่มเหงือก โฆษะ
Voiced Alveolar Lateral


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University