ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

น,ณ  /n/

   
/n/

เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก โฆษะ
Voiced Alveolar Nasal


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University