ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ร  /r/

   
/r/

เสียงรัว ปุ่มเหงือก โฆษะ
Voiced Alveolar Trill


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University