ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ส,ศ,ษ,ซ  /s/

   
/s/

เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก อโฆษะ
Voiceless Alveolar Fricative


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University