การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือ ความใส่ใจในรายละเอียด และการบัดกรีลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดแต่จะให้ หลักการที่สำคัญได้ ดังนี้

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจร

  1. ใส่อุปกรณ์และดันให้ติดราบอยู่บนแผ่นวงจร
  2. ดัดขาอุปกรณ์ให้ถ่างออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้อุปกรณ์หลุดจากแผ่นวงจร
  3. หงายแผ่นวงจรให้ด้านที่มีอุปกรณ์คว่ำลง สำหรับอุปกรณ์ที่มีขายาว ให้ตัดปลายขาออกเหลือความยาวเหนือแผ่นวงจรประมาณ 1/8” ไม่ต้องตัดขาสำหรับอุปกรณ์จำพวก ไอซี เนื่องจากมีความยาวที่เหมาะสมอยู่แล้ว
  4. วางปลายหัวแร้งที่ร้อนพอเหมาะ พร้อมตะกั่วบัดกรีลงบน ลายวงจรบริเวณที่ต้องการโดยจะต้องสัมผัสทั้งขาของอุปกรณ์และลายวงจรด้วยพร้อมๆกัน
  5. ให้ตะกั่วบัดกรีไหลลงบนลายวงจรและขาของอุปกรณ์
  6. ทันทีที่เห็นตะกั่วเคลือบส่วนที่เป็นลายวงจรและขาอุปกรณ์แล้ว ให้ยกหัวแร้งและตะกั่วบัดกรีออก
  7. ตรวจสอบลักษณะรอยบัดกรี จะเป็นรูปกรวยคว่ำขึ้นมาตามขาอุปกรณ์ มีผิวเป็นเงาสีตะกั่ว ไม่มีช่องว่างระหว่างตะกั่วและขาอุปกรณ์ หรือไม่มีตะกั่วมากเกินไปจนข้ามลายวงจรข้างเคียง

วิธีการบัดกรีวงจรไฟฟ้า (แปลจาก http://www.epemag.wimborne.co.uk)

การบัดกรีวงจรไฟฟ้าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะจากการฝึกฝน จงจำไว้เสมอว่า การบัดกรีที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้อย่างดีและคงทนด้วยเช่นกัน การบัดกรีที่ไม่ดีจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำงาน และเกิดข้อบกพร่องในวงจรได้ การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานอดิเรกนั้น การบัดกรีที่ไม่ดีมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วงจรไม่ทำงาน และทำให้หมดเชื่อมั่นในตัวเองด้วย จงจำไว้ว่าการบัดกรีเป็นงานที่ง่ายในการเรียนเหมือนการขี่จักรยาน เมื่อเป็นแล้วจะไม่มีทางลืม!!!

ภาพด้านล่างแสดงขั้นตอนการสร้างจุดบัดกรีที่สมบูรณ์บนแผ่นวงจร (PCB) หากคุณเพิ่งเคยบัดกรีเป็นครั้งแรก ขอแนะนำเพื่อเป็นการฝึกฝนที่ดี ควรเลือกใช้แผ่นวงจรและอุปกรณ์ที่ใหม่และสะอาด อย่าใช้อุปกรณ์ที่เก่าหรือสกปรกเนื่องจากจะทำให้บัดกรียากและอาจจะไม่สำเร็จเลยก็ได้


การทำความสะอาดปลายหัวแร้ง โดยใช้ฟองน้ำที่เปียก หัวแร้งในภาพ รุ่น Ungar Concept 2100 Soldering Station.
ทำความสะอาดปลายหัวแร้ง
ตัวกั่วเคลือบทำความสะอาดปลายหัวแร้ง

(ซ้าย)ผลิตภัณฑ์บางอย่างช่วยให้หัวแร้งสะอาด เช่น ดีบุกทำความสะอาดปลายหัวแร้ง ของ บ.Multicore (TTC)

(ขวา) การใส่อุปกรณ์และถ่างขาอุปกรณ์ เพื่อไม่ให้หลุดออกขณะหงายแผ่นวงจรเพื่อทำการบัดกรีอุปกรณ์

Component leads splayed

(ซ้าย) วิธีที่ดีและมีประโยชน์ ควรจะตัดปลายขาอุปกรณ์ให้มีความยาวพอประมาณ เพื่อสะดวกในการบัดกรี และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลายวงจรทองแดงเนื่องจากแรงกดได้

(ขวา) วางปลายหัวแร้งที่ทำความสะอาดแล้ว ลงระหว่างลายทองแดงและขาของอุปกรณ์  เพื่อเป็นการให้ความร้อน แก่ทั้งสองส่วนไปพร้อมกัน

Applying tip
Applying solder

(ซ้าย) ให้ความร้อนต่อเนื่องขณะที่ใส่ตะกั่วบัดกรี ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  นำหัวแร้งออกทันทีและปล่อยให้รอยบัดกรีเย็นเองตามธรรมชาติ

(ขวา) ใช้เวลาเพียง 1-2วินาที จะได้รอยบัดกรีที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะมีรูปร่างสวยงามและเป็นเงางาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนตามแนวทางที่ให้ไว้ เพื่อแก้ปัญหาในขั้นต่างๆ

Completed joint
Dry joint

(ซ้าย) ตัวอย่างของรอยบัดกรีที่ "แห้ง" เกินไป เกิดการไหลเลอะด้านข้าง และไม่ได้รูปร่างเป็นทรงที่สวยงาม รอบขาอุปกรณ

(ขวา) แก้ไขรอยบัดกรี  ทำได้โดยใช้ "ตาข่ายบัดกรี"  เป็นอุปกรณ์ราคาถูกและมีประสิทธิภาพมาก ระวังอย่าให้ความร้อนมากเกิน ไปแก่แผ่นวงจร   อีกวิธีหนึ่งคือใช้ที่ดูดตะกั่ว

Desoldering

Small-print:these photos are Copyright © Alan Winstanley 1997. However, you are free to download them for personal or educational use: help yourself. If you wish to use them for any commercial reasons, all I ask is that you seek my prior approval first at alan@epemag.demon.co.uk.

For the photographer: the photographs were taken by the author using a Minolta X-700 SLR with 50mm Minolta MC manual-focus macro lens at f11-16, coupled to a Minolta Auto 80PX macro ring flash gun. Film was Kodak Gold 200. The prints were scanned using an HP Scanjet 4C flatbed scanner, and enhanced using JASC Paintshop Pro 4.1 before being uploaded to the EPE web site.

V1.1 Last updated 3rd April 1997

ภาพด้านล่าง คือ ตารางสีของตัวต้านทาน ภาพจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ ซึ่งมีสมบัติต้านทานการใหลของประจุไฟฟ้า หน่วยในระบบ SI เป็นโอหม์ >W ตามภาพจะอ่านค่าความต้านทานจากซ้ายไปขวา โดยมีแถบสีสองแถบแรกเป็นค่าที่มีนัยสำคัญ ตามด้วยแถบสีที่แทนตัวคุณและแถบที่บอกความคลาดเคลื่อน โดยตัวคุณจะหมายถึงจำนวนเลข 0 ที่จะเขียนต่อท้ายเลขนัยสำคัญที่อ่านได้ ดังตัวอย่างจะเติมเลขศูนย์ 3 ตัวตามท้ายเลข 27 โดยตัว k แทนค่า กิโล หรือ พัน และ M แทนค่าเป็น เมก หรือ ล้าน บนวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเลิอกใช้ความต้านทานแบบแปรค่า เพื่อกำหนดค่าขีดเริ่ม เสียงเบส เสียงแหลม และระดับความดัง ซึ่งจะมีค่าความต้านทานพิมพ์ เป็นตัวเลขรหัส เช่น 103 หมายถึง ตัวเลข 1 และ 0 และตามด้วยเลข 0 อีก 3 ตัว จะได้ 10000 หรือมีค่าเท่ากับ 10kW

ตารางสีอ่านค่าความต้านทาน

ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยคู่แผ่นโลหะซึ่งมีฉนวนอยู่ระหว่างกลาง สามารถเก็บสะสมประจุไฟฟ้าได้ชั่วคราว มีหน่วยตามระบบ SI เป็น ฟารัด ซึ่งตัวเก็บประจุที่ใช้งานทั่วไปจะมีค่าเป็น ไมโครฟารัด หรือ หนึ่งส่วนล้านฟารัด การบอกค่าตัวเก็บประจุมีหลายแบบ ซึ่งมีลักษณะที่พบบ่อย สามแบบ เช่น สำหรับตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์ จะพิมพ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษ เช่น 330MF หรือ 10mf ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์เป็นชนิดมีขั้ว ซึ่งจะต้องต่อขั้วบวกและลบในวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ตัวเก็บประจุจะเขียนในลักษณะเดียวกันเช่น 1MF หรืออาจจะเขียนเป็นรหัสเลข เช่น 104 จะมีความหมายว่า เลข 1 คือเลขตัวแรก 0 คือเลขตัวที่สอง และ 4 คือจำนวน 0 ที่เขียนตามหลัง จะได้ 100000 พิโคฟารัด หรือ 10E-12 ฟารัด ซึ่งมีค่าเท่ากับ หนึ่งในพันล้านส่วน (En หมายถึง 10 ยกกำลัง n)

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ซึ่งยอมให้มีกระแสผ่านได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยกระแสจะผ่านจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ โดยแถบสีบนไดโอดจะบอกขั้ว คาโทดหรือขั้วลบ นั่นคือกระแสจะผ่านจากขั้วที่มีแถบสีไปยังอีกขั้วหนึ่ง กระแสจะไม่สามารถผ่านได้ในทิศทางตรงกันข้าม วงจรไฟฟ้าบนแผ่นพิมพ์วงจร (PCB) จะมีลักษณะดังภาพด้านล่าง การติดตั้งอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรมีขั้นตอนดังภาพ

ภาพการลงอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์

ขั้นที่ 1
ใส่ตัวต้านทาน R1, R2, R3 และ R4 ในตำแหน่งต่างๆ ดังภาพ ดัดขาตัวต้านทานให้กางออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกจากแผ่นวงจร กลับด้านของแผ่นวงจรและตัดขาอุปกรณ์ให้เหลือความยาวพอประมาณ เพื่อนำไปบัดกร
R1, 3.9K
ส้ม ขาว แดง

R2, 4.7Meg
เหลือง ม่วง เขียว

R3, 15K
น้ำตาล เขียว ส้ม

R4, 15K
น้ำตาล เขียว ส้ม
R1 3.9K, R2 4.7M, R3 15K, R4 15K
ขั้นที่ 2
ใส่ R5, R6, R7 และ R8 โดยมีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับการใส่ตัวต้านทานในขั้นที่ 1
R5, 470
เหลือง ม่วง น้ำตาล

R6, 470
เหลือง ม่วง น้ำตาล

R7, 10K
น้ำตาล ดำ ส้ม

R8, 10K
น้ำตาล ดำ เหลือง
R5 470, R6 470, R7 10K, R8 10K
ขั้นที่ 3
ใส่ R9, R10, และ R11 โดยมีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับการใส่ตัวต้านทานในขั้นที่ 1

R9, 10K
น้ำตาล ดำ ส้ม

R10, 3.3K
ส้ม ส้ม แดง

R11, 150k
น้ำตาล เขียว เหลือง

R9 10K R10 3.3K

ขั้นที่ 4
ใส่ไดโอด D1 และ D2 โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการใส่ตัวต้านทาน โดยให้ด้านที่มีแถบสีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

D1 1N4148

D2 1N4148

D1, D2 1N4148
ขั้นที่ 5
ใส่ตัวเก็บประจุ C1 และ C3 ค่า 0.22MF  ในตำแหน่งดังภาพ ดัดขาให้กางออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ลื่นหลุดขณะหงายแผ่นวงจร  ตัดขาให้เหลือความยาวพอที่จะบัดกรีได้

C1  .22MF

C3  .22MF

C1, C3 .22MF
ขั้นที่ 6
ใส่ตัวเก็บประจุ C10 และ C11 ค่า 0.1MF  ในตำแหน่งดังภาพ
C10  .1MF

C11  .1MF

C10, C11 .1MF
ขั้นที่ 7
ใส่ตัวเก็บประจุ C12 และ C13 ค่า 0.1MF  ในตำแหน่งดังภาพ ดังขั้นตอนเดิม
C12  .1MF

C13  .1MF

C12, C13 0.1mF
ขั้นที่ 8
ใส่ตัวเก็บประจุ C9 C14 C15 และ C16 ค่า 0.1MF  ตามตำแหน่งดังภาพดังขั้นตอนเดิม
C9  0.1MF

C14  0.1MF

C15  0.1MF

C16 0.1MF

C9, C14, C15, C16 0.1mF
ขั้นที่ 9
ใส่ตัวเก็บประจุ C4 C5 C6 และ C7 ค่า 0.01MF  ตามตำแหน่งดังภาพดังขั้นตอนเดิม
C4 0.01MF

C5 0.01MF

C6 0.01MF

C7 0.01MF

C4, C5, C6, C7 0.01MF
ขั้นที่ 10
ใส่ตัวเก็บประจุ C2 ค่า 10MF  เป็นตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์  ระวังขั้วลบอยู่ด้านซ้ายและขั้วบวกอยู่ด้านขวา
C2 10MF
C2 10MF
ขั้นที่ 11
ใส่ตัวเก็บประจุ C8 ค่า 330MF  เป็นตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์  ระวัง ขั้วบวกอยู่ด้านซ้าย และ ขั้วลบอยู่ด้านขวา
C8 330MF

C8 330MF

ขั้นที่ 12
ใส่ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 ค่า 10K แบบทริมเมอร์ ในตำแหน่งตามภาพ
VR1 10K Trimmer

VR1 10K Trimmer

ขั้นที่ 13
ใส่ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR2 VR3 และ VR4 ดังภาพ
VR2 100K

VR3 100K

VR4 10K

VR2, VR3 100K VR4 10K

ขั้นที่ 14
ใส่ตัวต้านทานแบบ อะเรย์  โดยให้ขาที่ 1 อยู่ด้านขวาดังภาพ  ขาที่1จะมีแถบหรือจุดที่ปลายด้านนั้น
Array 2
10K 7-resistors
ขา 1 เป็นขาร่วม

Array2 10K 7-resistor pin1-common

ขั้นที่ 15
สังเกตอุปกรณ์ประเภท IC จะมีเลขบอกชนิพิมพ์บอกบนแผ่นวงจร เช่น 74LS หรือตัวอักษรอื่น ให้สังเกตเฉพาะตัวเลขที่บอกถึงชนิด ตัวอย่างเช่น 74LS02 จะเป็น 74xx02 โดยที่ xx จะเป็นอักษรใดๆ ก็ได้ เช่น LS AH เป็นต้น

ใส่ IC1 IC2 และ IC5 ในตำแหน่งดังภาพ  ระวังต้องใส่ให้ถูกต้องตามเบร์ IC และ ให้ notches อยู่ที่ด้านซ้าย หากใส่ผิดจะทำให้วงจรและคอมพิวเตอร์ที่ไปใช้งานเสียหายได้ ขาที่ 1 ของ IC จะอยู่ที่ตำแหน่งล่างซ้าย  ให้ดัดขาในแนวทแยงให้กางออกเล็กน้อย เพื่อกันไม่ให้หลุด  เริ่มยึดขาในแนวทแยงก่อน (โดยการบัดกรีเพียงเล็กน้อย) ให้ความร้อนแก่ขาที่เริ่มบัดกรีเป็นขาแรก ขณะที่ดัน IC จากด้านบน เพื่อให้แน่ใจว่า IC ติดแนบกับแผ่นวงจรดี แล้วจึงบัดกรีขาอ่ืนๆ ต่อไป
IC1 TL074

IC2 74LS02

IC5 DAC0832

IC1 TL074, IC2 74LS02, IC5 DAC0832

ขั้นที่ 16
ใส่ IC4 ตามขั้นตอนที่ได้ทำไปแล้ว
IC4 ADC0809

IC2 74LS02, IC4 ADC0809

ขั้นที่ 17
ใส่ IC7 และ IC8
IC7 74LS244

IC8 74LS08

IC7 74LS244, IC8 74LS08

ขั้นที่ 18
ใส่ IC9 IC10 IC11 IC12 และ IC13
IC9 74LS393

IC10 74LS138

IC11 74LS688

IC12 74LS245

IC13 LM380N-8

IC9-13

ขั้นที่ 19
ใส่สวิตซ์และจัมเปอร์ 1, 2 ขาจะมีระยะห่างกัน 0.1นิ้ว และจะต้องมีขนาดพอดี จะต้องกดโดยใช้โลหะบางๆ เช่น ไขควงปากแบน เพื่อให้แน่ใจว่าจัมเปอร์ใส่ลงบนขาได้พอดี ใส่สวิตซเลือกแบบ DIP โดยอักษรที่พิมพ์อยู่ในลักษณะเดียวกับ IC

Jumper 1

Switch ตัวอักษรอยู่ในลักษณะเดียวกับ IC

ขั้นที่ 20
ใส่แจ๊ค J1 เพื่อใช้กับไมโครโฟนและ แจ๊ค J2 สำหรับลำโพง

J1 ไมโครโฟน สัญญาณเข้า

J2 ลำโพง สัญญาณออก

ขั้นที่ 21
ใส่ IC6 DAC0832 IC แปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัล ตัวที่ 2
IC6 DAC0832

ขั้นที่ 22
ใส่ IC3 ขั้วต่อ 1 และ 2 IC3 เป็นวงจรใช้งานสารพัดประโยชน์แบบโปรแกรมได้ ขั้วต่อ มีระยะระหว่างขา 0.1นิ้วทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

IC3

Header 1

Header 2

ขั้นที่ 23
ขั้นตอนสุดท้ายใส่ตัวต้านทานแบบอะเรย์ 1 ขั้วต่อ 3 และ 4 เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์

อะเรย์ 1

ขั้วต่อ 3

ขั้วต่อ 4

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดลองทางดิจิทัล

ตัวเก็บประจุ

C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16

.1MF ระยะระหว่างขา .2นิ้ว หรือ 5มม. ทนแรงดันได้เกิน 5 โวลต์ แบบเซรามิก

ตัวต้านทานแบบอะเรย์ หรือ เน็ทเวิร์ค

ARRAY1

ตัวต้านทานภายใน 9 ตัว ค่า 10K มี 10ขา แบบ SIP โดยขา 1 อยู่ที่ปลายเป็นขาร่วม

ARRAY2

ตัวต้านทานภายใน 7ตัว ค่า 10K มี 8ขา แบบ SIP โดยขา 1 อยู่ที่ปลายเป็นขาร่วม

DIP Switch

SW1

Three Position DIP Switch

Headers -- All have two rows .1" apart with pins .1" apart

HEADER 1

2 X 8 pin header

HEADER 2

2 X 5 pin header

HEADER 3 and 4

2 X 13 pin headers

Integrated Circuits -- 74, 74HCT, 74AHC, etc. prefixes may be substituted for 74LS

IC2

74LS02 quad NOR gate

IC3

8C255 Programmable Peripheral Interface

IC7

74LS244 octal buffer

IC8

74LS08 quad AND gate

IC9

74LS393 counter

IC10

74LS138 1 of 8 decoder

IC11

74LS688 digital comparator

IC12

74LS245 octal transceiver

Additional Parts Needed For Remaining Experiments
(I priced these parts at about $24.00, mostly from Jameco .)

Variable Resistors

VR1

10K OFFSET TRIMMER (25 turn) equal to Bourns type 3296X

VR2

100K BASS TRIMMER equal to Bourns type 3386C

VR3

100K TREBLE TRIMMER equal to Bourns type 3386C

VR4

10K VOLUME TRIMMER equal to Bourns type 3386C

Capacitors

C1, C3

.22MF .2" or 5mm spacing film similar to Panasonic
ECQ-V1H224JL

C2

10MF 25v axial electrolytic similar to Panasonic
ECE-B1EU100S

C4, C5, C6, C7

.01MF .2" or 5mm spacing film similar to Panasonic
ECQ-V1H103JL

C8

330MF 6.3v axial electrolytic similar to Panasonic
ECE-B0JU331

Jumper

JP1

.1" Header Type Jumper

Diodes

D1, D2

1N4148 switching diode

IN/OUT CONNECTORS

J1, J2

Switchraft 1/8" phone jack -- Mouser Electronics # 16PJ528

Resistors -- All Are 1/8 Watt

R1

3.9K

R2

4.7M

R3, R4

15K

R5,R6

470

R7,R8,R9

10K

R10

3.3K

R11

150K

Integrated Circuits

IC1

TL074 or LF347A quad op amp

IC4

ADC0809 8 input, 8-bit AD converter

IC5, IC6

DAC0832 8-bit DA converter

IC13

LM380N-8 power amp (8 pin DIP version)

PARTS SOURCES

A

AAA The Bottom Line Surplus
Alltronics
All Electronics Corp
Allied Electronics
Avnet Electronics
Alpha & Omega Electronics Surplus Electronics
ATMEL

B

Byers Chassis Kits

C

Chip directory
Circuit Specialists
Capital Electronics
Complete Computer Solutions, Inc
Computer & Computer Engineering Resources, by Category, Ramey Corporation
Computer Liquidations, LTD

D

Digi Key

E

EIO Electronics Surplus
Electrical Engineering Vendors
electroBASE
listing of distributors, representatives, services, and component manufacturers
Electronet
Electronic Parts Data Base
Electronic Component Distributors
Electronic Surplus Electronics Components
Electronics Bookmark -- Some Resources
Electronics PARTS SUPPLIERS List
Electronics Surplus -- DW Elect
Electronix Express
Excess, Surplus Electronics Directory

F

FaradNet Home Page
Futurlec Electronic Components

G

Gray's Brief Semiconductor URL Page

H

Harry Krantz Company
HSC Electronic Supply

I

J

Jameco Electronics
JDR Micro Electronics

K

Kelvin Electronics


M

MECI Electronics
M.C. Howard Electronics
Maxim
Mitel Semiconductor
MX-COM
Miscellaneous links
Mondo-tronics' Robot Store
Mouser Electronics
Mushroom Components

N

National Semiconuctor
Nerd World Electronic Components
Newark
New, used, and surplus computer equipment
Norm's Industrial Electronics Component Manufacturers
Now! Components Ltd
Provides an eCommerce service for buyers and sellers of electronic components.
Nuts & Volts Magazine

O

Oatley Electronics - Links To Other Sites

Q

Quality Kits On-Line Catalog
"We offer a wide selection of electronic kits for the beginner or more advanced projects for the electronics expert. Quality Electronic kits from Maplin Electronics, Velleman - kit and DIY Electronics."

R

R & D Electronics
RadioShack
Ramsey Electronics
Rich's Surplus Electronics Warehouse

S

Semicon Internet Information System
Surplus Al's
Surplus - clearance sales - liquidations
Surplus Direct
Surplus Electronic Parts G-G Enterprises
Surplus Electronic Parts -- Telepath
Surplus Electronic Source List
Surplus Electronics Market
Surplus Traders - 750 Page Computer and Surplus
Switchcraft

T

Tandy Corporation Home Page
Tanner Electronics
Tech America
TI Logic Home Page

COMPILER, ASSEMBLER AND DEBUGGER

MIX Software

1132 Commerce Drive

Richardson TX 75081

(800) 333-0330 (orders only)

(214) 783-6001 (other)

Printed Circuit Boards

Lower quantities of bare, silk-screened, solder-masked boards with gold-plated
edge-board connectors can be purchased from me for $20 each, postage paid. I'll
even sell you a complete board with the expanded capabilities for $75 if that's
what you want, although I'd rather hear of people (especially youth)making their
own. A kit consisting of a board and parts is $50. Texas residents, please don't worry about the tax -- I'll pay it -- how many times have you seen that?

Joe Reeder
1455 N. Perry #1205
Carrollton TX 75006

You can save if you need greater quantities of bare boards:
QUANTITY

PRICE EACH

1 to 4

$20.00

5 to 14

$18.90

15 to 24

$18.65

25 to 49

$18.45

50 to 99

$18.35

100 to 249

$18.30

250 to 499

$17.50

500 to 999

$17.15

1000 Up

$16.75

One way to pay is through PayPal on the site. As a bonus, they offer $5 just to sign up. That means a single bare board only costs you $15!

Shipping: