line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Frozen product
กุ้งขาวแช่เยือกแข็ง 

  วัสดุที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติก

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งหรือแช่แข็ง

1. ทนต่ออุณหภูมิต่ำ

2. ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารเมื่อได้รับความเย็น

3. ช่วยรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์

โดยพลาสติกที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทแตกต่างไปตามคุณสมบัติพลาสติก สำหรับพลาสติกที่จะนำมาผลิตสินค้ากุ้งขาวแช่แข็ง คือ Polyethylene ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ที่ทนความเย็น

คุณสมบัติ- เหนียวและความยืดหยุ่นสูง,ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี
การประยุกต์ใช้ - ถุงใส่ขนมปัง อาหารแช่แข็ง ใช้เป็นวัสดุในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนได้ดี

การผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีความหนามากกว่าหนึ่งชั้น หรือที่เรียกว่า Co-Extrusion เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและอากาศ และมีความคงทนต่อความร้อน การผลิตฟิล์มแบบ Co-Extrusionทำให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการบรรจุอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิและความดังสูงหรือที่เรียกว่า การทำ Retort โดย Retort pouch มักจะประกอบด้วยวัสดุสามชั้นคือ PET/Aluminum foil/PP ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงมากถึง 125องศาเซลเซียสตลอดจนการบรรจุอาหารขณะที่ยังมีอุณหภูมิสูงหรือที่เรียกว่า Hot FilledPE, PP, PET ไม่สามารถใช้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -40องศาเซลเซียส แต่ Crystallized PET ซึ่งนิยมใช้ในอาหารแช่แข็ง เพราะสามารถขึ้นรูปให้มีลักษณะทั้งแบบหลายช่องหรือช่องเดียวได้ง่าย และยังสามารถใช้ได้ในตู้ไมโครเวฟหรือตู้อบธรรมดา ทั้งนี้เนื่องจาก Crystallized PET สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส และได้สูงสุดถึง 350 องศาเซลเซียส (ดวงฤทัย.2550)

 
  www.cpbrandsite.com/th/product/p...id%3D373