ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ONLINE   

              Service : E-LEARNING   CAI    E-BOOK    VDO        download   broadcast live  Online Classroom  Contact >> admin

it update :   FB ถ่ายทอดสด    ภาพ 360 องศา    วีดิโอ 360 องศา     ย่อ URL ให้สั้นลง     สร้าง QR Code
 

E-LEARNING กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  / มัธยมศึกษา Coming Soon

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Google youtube ครูบ้านนอก.คอม TK park sduic.sci.dusit cmuonline true ปลูกปัญญา caistudio caiproject เข้าสู่เว็บไซด์ ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ elearning.moe.go.thdekthai.net/elearningedltv.dlf.ac.th/primary/dlit.ac.th

scimath.org/ebooks thai-library.org ag-ebook.lib.ku.ac.th/ ebooks.in.th issuu.com ilovelibrary.com thaiebookclub sufficiencyeconomy.org/ebook radompon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special thanks : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น  โอเพ่น เซิร์ฟ  ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์  โครงการส่งเสริมจิตอาสา ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย  โครงการ ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย  ครูระดมพล ช่วยชูชาติ 
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น

 Trueปลูกปัญญา   ครูบ้านนอก.com TK park อุทยานการเรียนรู้  สถาบัน Change Fusion  Caiproject Caistudio    OpenDream Group issuu.com  thaiebookclub.blogspot  YouTube Google
 

Contact us : ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เบอร์โทร 02 942 8800-9 ต่อ 840  842  เว็บไซด์ เฟสบุ๊คห้องสมุด