ติดต่อผู้ดูแลระบบ

นางสาวธิติมา ชนะรบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โทรศัพท์: 0-2561-3478
โทรศัพท์: 0-2942-8350 (ธุรการ)
โทรสาร: 0-2561-4882
E-mail: agrtmc@ku.ac.th

ที่ตั้ง: ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900