มีหลายคนถามว่า”ชาวนารายย่อย” ที่ทำนาบนผืนนาต่ำกว่า 10 ไร่ จะต้องทำอย่างไร กระดูกสันหลังของชาติจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในผืนนาจนชั่วลูกหลาน และพอมีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่ต้องมีหนี้สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.