อยากชวนคุยเรื่องภาพอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์ในอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่นายทะเบียนสหกรณมาแชร์ที่ link สถาบันเปิดพื้นที่เรียนรู้ เรียกว่าCAI learning platform หรือ CLP

ประกาศนายทะเบียน : การกำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

3 Responses to ชวนคุยเรื่องภาพอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์ในอีกห้าปีข้างหน้า

  • อยากเห็นครับภาพอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์ในอีก 5 ปีข้างหน้าต้องคอยติดตาม

  • เงื่อนไขใหม่นายทะเบียนสหกรณ์มีอะไรบ้างหรอคะ

    จะติดตามเรื่อยๆค่ะ ^^

  • นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจกำกับเพิ่มขึ้น ไม่รอให้ปัญหาสะสมมากจนอยู่เหนือการควบคุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.