ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ป  /p/

   
/p/

เสียงกัก ริมฝีปากทั้งสอง อโฆษะสิถิล
Voiceless Unaspirated Bilabial Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University