ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /ɤ/ and /ɤː/

   
/er/

 /ɤ/

 
/err/

 /ɤː/


สระ กลาง หลัง ไม่ห่อปาก
Mid Back Unrounded Vowelสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University