ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /ɔ/ and /ɔː/

   
/or/

 /ɔ/

 
/orr/

 /ɔː/


สระ ตำ หลัง ห่อปาก
Low Back Rounded Vowelสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University