ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์อาจารย์รุ่งกานต์

09/09/51

 

โฮม
ประวัติ
รายวิชาที่สอน
เอกสารประกอบการสอน
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์
เว็บบอร์ด

 

 
Web Counter
คุณเป็นคนที่

ประกาศ

 นิสิตที่จะยืมเล่มสัมมนาตรวจดูรายชื่อสัมมนาได้ที่นี่ค่ะ   

 

เว็บไซท์แนะนำ

นิสิตสามารถหาข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารอ่านได้ในเว็บไซท์เหล่านี้..ดีๆ

ทั้งนั้นเลยค่ะ ลองแวะเข้าไปดูนะคะ

สถาบันอาหาร

                                      

 

     

       เป็นองค์กรหลัก ในการสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ เป็นหน่วยศึกษา และติดตามทิศทางความเคลื่อน

ไหวของมาตรฐานอาหารโลก เป็นเวทีในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ไขปัญหา

 และ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

 

              ......กฎหมายและมาตรฐานอาหารแนะนำเว็บนี้เลย!!!!

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

          ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

เกษตรภายในประเทศ  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการส่งออก โดยดำเนินการวิจัยแบบ

ครบวงจร

        ให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวางระบบโครงสร้างโรงงานผลิตอาหาร

กระบวนการผลิตอาหารและเทคโนโลยีการแปรรูป ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหาร

 

Institute of Food Technologist

 

 

 

         ...ไม่อยากตกข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร ต้องเข้ามาอัพเดตเว็บนี้บ่อยๆ นะคะ จะมีวารสารให้อ่านฟรีๆ ทุกเดือน

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถค้น journal of food science ผ่านทางเว็บนี้ได้ด้วย...ย้ำ น่าสนใจมากๆ

 

Food Engineering

Dairy Food Magazine

 

 

Link

SEED FM 97.5

VIRGIN HITZ

.เกษตรศาสตร์

มก.ฉกส

คณะทอ.

ห้องสมุด ม.เกษตร

เว็บไซท์เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

Bangkok Health

Answer.com

Science direct

ห้องสมุดงานวิจัย

 

 

โฮม | ประวัติ | รายวิชาที่สอน | เอกสารประกอบการสอน | งานวิจัย | ผลงานตีพิมพ์ | เว็บบอร์ด

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด09/09/51