โครงการ "การฝึกอบรมพัฒนาด้าน IT สำหรับบุคลากร
การใช้งาน MS Office เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"


MS Word / MS Excel MS PowerPoint MS Access

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การใช้งาน MS Office เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"
หัวข้อในการฝึกอบรม MS Word 2003 ( 15 ม.ค. 2551 13.00 - 16.00น. )
หัวข้อในการฝึกอบรม MS Excel 2003 ( 16 ม.ค. 2551 13.00 - 16.00น .)
หัวข้อในการฝึกอบรม MS PowerPoint 2003 (ุ 6 ก.พ. 2551 13.00 - 16.00น. )
หัวข้อในการฝึกอบรม MS Access 2003 เบื้องต้น ( 1 เม.ย. 2551 13.00 - 16.00 น. )

Microsoft Product KU License MS Windows XP Professional Support Sata II
(ลิขสิทธิ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

Microsoft Office Online


แนะนำ Software ที่น่าสนใจ

Compress & Extract Utilities
WinRAR [Download]
Source: http://www.rarlab.com/download.htm

27 Eak Thai Fonts (~ 939 KB) [Download]
Source: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=6985&mirror=0

13 ฟอนต์ จากโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ [ Download ] (Update Apr 18, 2010)
จัดทำโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Source: http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

Font Manager
FontExpert 2009 V10.0 Release 3 (Trial version) (~ 6.19 MB) [Dowload]
Source: http://www.proximasoftware.com/download.htm

Math Equation
MathType (Free trial 30 days) [Download] [More info]
Source: http://www.dessci.com/en/products/mathtype/trial.asp

PDF Creator
Adobe Acrobat Professional (Trial version) [Official Website]

Bibliographies Management
EndNote (30 days Trial) [Download] (register is required)
Source: http://www.endnote.com/endemo.asp


แนะนำเว็บที่น่าสนใจ

http://www.blackle.com ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลแบบเว็บ www.google.com แต่เน้นช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนครับ

WolframAlpha เว็บศูนย์รวมองค์ความรู้หลากหลายสาขาระดับโลก ที่มาแรงและกล่าวถึงกันมากตลอดปี 2552

MediaWiki โปรแกรมฟรีในโครงการของมูลนิธิของวิกิพีเดีย เขียนสารานุกรมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ใช้ส่วนตัว หรือใช้ภายในองค์กร

http://dict.longdo.com ดิกชันนารีแบบออนไลน์ สนับสนุนหลายภาษาครับ

http://www.f0nt.com/download/ ดาวน์โหลดฟรีฟอนต์Since January 17, 2008
Lasted updated: September 8, 2010
By. Mr.Wattanachai Thongteeraparp, iscwnc@ku.ac.th