>> <<
 


คู่มือการใช้งาน

- คู่มือการอัพโหลดไฟล์ผ่าน SFTP (20/05/2008)

- คู่มือการใช้งานงานระบบ Mapping Drive (18-Sep-2007)

- ติดตั้งใช้บริการ Mapping Drive ติดตั้งเสร็จแล้วให้ Restart เครื่องใหม่ (18-Sep-2007)

- ขั้นตอนการขอใช้บริการฐานข้อมูล MySQL บนเครื่องพิรุณ (22-Nov-2010)

- การกำหนดค่า MySQL บน Joomla และ wordpress (22-Nov-2010)

- การกำหนดค่า MySQL บน PHP (23-Nov-2010)

- การตรวจสอบ Quota ฐานข้อมูล MySQL (23-Nov-2010)

 Admin

=======================================
 

 

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Mapping Drive
    >> คลิกเพื่อติดตั้ง
    >> คู่มือการใช้งาน
>> Download
>> Manual

   
>> Ku
>> Cpc
>> Nisit
>> Ftp
>> Web Mail
>> Kuwin
 

 Request : ,
 Last Update : 23-Nov-2010
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University