เค้าโครงเนื้อหา  

  [..กลับไปหน้าหลัก..]

1.1 การสร้าง Homepage
1.2 ความรู้เบื้องต้นภาษา HTML
1.3 โครงสร้างของภาษา HTML
1.4 ริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วยNotepad

 

บทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1
ความรู้พื้นฐานทาง HTML

หน่วยการเรียนที่ 2
การจัดรูปแบบตัวอักษร

หน่วยการเรียนที่ 3
การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยการเรียนที่ 4
การใส่รูปภาพ
หน่วยการเรียนที่ 5
การกำหนดพื้นหลัง
หน่วยการเรียนที่ 6
การเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยการเรียนที่ 7
การสร้างตาราง

หน่วยการเรียนที่ 8
การ Upload ข้อมูล

 

 
หน้าที่ 1/4
 next
 

1.1 การสร้าง Homepage

โฮมเพจจัดอยู่ในรูปไฮเปอร์เท็กซ์ที่ผู้เข้าไปใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตพบเห็นกันได้มากที่สุด และเป็นจุดเด่นให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป

       ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และศูนย์บริการเว็บ (Web Site) ทุกแห่งต่างมีโฮม      เพจเป็นของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้ผู้ใช้บริการทราบว่าในสถานีนั้น ๆ ให้บริการสิ่งใดบ้างและเมื่อเข้าสู่โฮมเพจนั้น ๆ แล้วเราจะเดินทางไปยังแห่งใดได้ ทำหน้าที่เป็นจุดรวมของการเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นับได้ว่าโฮมเพจเป็นหน้าตา เป็นการประชาสัมพันธ์ของสถานีหรือองค์กรนั้น และเราเรียกข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจว่า "เว็บเพจ" (Web Page)

       รูปร่างหน้าตาของโฮมเพจแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบขององค์กรนั้น ในโฮมเพจการใส่รูปภาพก็เป็นส่วนสำคัญแต่ต้องมีการเตรียมรูปภาพก่อนที่จะใส่ หากรูปภาพมีขนาดไฟล์ใหญ่ก็อาจทำให้การทำงานช้าลง ไม่ควรมีหลายหน้าและควรจะมีส่วนแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าในส่วนนั้นมีอะไรอยู่บ้าง

โฮมเพจสถาบันการศึกษา

โฮมเพจความบันเทิง

ด้วยการพัฒนาของไฮเปอร์เท็กซ์ ได้เกิดภาษาใหม่ที่กลายมาเป็นมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ตภาษาหนึ่ง นิยมนำมาใช้สร้างโฮมเพจและเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตคือ ภาษา HTML

       การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML สามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม Text Editor   ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการ Windows เช่น Notepad, WordPad นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมประเภท Word หรือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสิ่งพิมพ์ในการเขียนไฟล์ HTML ได้อีกด้วย เมื่อเขียนคำสั่งเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุล .html (ชื่อไฟล์.html)

ในบทเรียนนี้จะใช้โปรแกรม Notepad ใช้ในการสร้างโฮมเพจ

 

หน้าที่ 1/4
next

กลับไปหน้าแรก I แนะนำรายวิชา I วิธีการเรียน I เนื้อหาบทเรียน I แบบฝึกหัด I ติดต่อผู้สอน