เค้าโครงเนื้อหา  

  [..กลับไปหน้าหลัก..]

1.1 การสร้าง Homepage
1.2 ความรู้เบื้องต้นภาษา HTML
  1.3 โครงสร้างของภาษา HTML
1.4  เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วยNotepad
 
บทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1
ความรู้พื้นฐานทาง HTML

หน่วยการเรียนที่ 2
การจัดรูปแบบตัวอักษร

หน่วยการเรียนที่ 3
การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยการเรียนที่ 4
การใส่รูปภาพ
หน่วยการเรียนที่ 5
การกำหนดพื้นหลัง
หน่วยการเรียนที่ 6
การเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยการเรียนที่ 7
การสร้างตาราง

หน่วยการเรียนที่ 8
การ Upload ข้อมูล

 

 
หน้าที่ 4/4

 back

 

1.4 เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วย Notepad

       ในการสร้าง Homepage สามารถทำได้โดย

       1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ   

       2. การใช้โปรแกรม Notepad

       ซึ่งในบทเรียนนี้จะสอนการเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Notepad ในระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งต้องเขียน คำสั่งต่าง ๆ ลงใน โปรแกรม Notepad

 

       Notepad นี้จัดเป็นโปรแกรมประเภท Text Editor สามารถสร้างไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ได้  และ Notepad นี้เป็นโปรแกรมที่นิยมใชในการเขียนโฮมเพจ สามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Windows

        การเรียกใช้งานโปรแกรม Notepad สามารถทำได้ดังนี้

 

คลิกที่ Start --> เลือก Programs --> เลือก Accessories --> เลือก Notepad

ได้โปรแกรม Notepad สำหรับเขียนโฮมเพจ ดังนี้


      ทดสอบการใช้โปรแกรม Notepad โดยพิมพ์คำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML  ดังนี้


การบันทึกไฟล์โปรแกรม Notepad ให้เป็นไฟล์ HTML

      หลังจากใส่คำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML ลงใน Notepad ให้ Save เป็น file นามสกุล ดอท.html ดังนี้

คลิก File --> เลือก save ในช่อง File name ให้พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการลงไป

เช่น test.html  (test.html อ่านว่า เทส ดอท เอช ที เอ็ม แอล)

จะได้ File 1 File ที่เขียนด้วยภาษา HTML ชื่อ test.html  จะเปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE)

หมายเหตุ   เมื่อทำการ save file เป็น file HTML แล้ว ถ้าต้องการแก้ไขเอกสาร HTML ที่เปิดดูด้วยโปรแกรม Internet Explorer เลือก view ที่ menu bar >> เลือก source จะปรากฏข้อมูลที่เขียนด้วยภาษา HTML ในโปรแกรม notepad

หน้าที่ 3/4
 back

กลับไปหน้าแรก I แนะนำรายวิชา I วิธีการเรียน I เนื้อหาบทเรียน I แบบฝึกหัด I ติดต่อผู้สอน