ประกาศ เรียนผู้ใช้บริการ

เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับการจัดทำโฮมเพจด้วยการใช้ระบบช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) หรือเว็บสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Joomla และ WordPress ในเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ได้ โดยได้ปรับปรุง PHP 7.2.24

ผู้ใช้จะมีพื้นที่ในการเก็บฐานข้อมูล 5 MB

คู่มือ
- ขั้นตอนการขอใช้บริการฐานข้อมูล MySQL
- การกำหนดค่า MySQL บน Joomla และ wordpress
- การกำหนดค่า MySQL บน PHP
- การตรวจสอบ Quota ฐานข้อมูล MySQL
- ขั้นตอนการติดตั้ง Wordpress สำหรับโฮมเพจส่วนบุคคล (Pirun Server) วิทยาเขตบางเขน
- ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla สำหรับโฮมเพจส่วนบุคคล (Pirun Server) วิทยาเขตบางเขน

Database Management
- phpMyAdmin

!! การแก้ข้อขัดข้อง
- กรณีที่ผู้ใช้ Joomla แล้วแสดงข้อความ "Error displaying the error page: Application Instantiation Error" สามารถแก้ไขปัญหาโดย
ปรับแก้คอนฟิก $dbtype = 'mysql' เป็น mysqli ที่ไฟล์ configuration.php ของ Joomla

Admin (02-Sep-2021)

==================

 

     นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนสามารถใช้บริการ PIRUN KPS Server ที่ https://pirun.kps.ku.ac.th

     การอัพโหลดไฟล์จาก เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (158.108.x.x) จะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ก่อน ถึงสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ ขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN

สำหรับผู้ที่ใช้งาน cgi ขอให้เปลี่ยน path ด้วยครับเป็น
https://pirun.ku.ac.th/cgi-bin/cgiwrap/~account/file.cgi

    การปรับปรุงดังกล่าว หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ กรุณาติดต่อนายมหาราช ทศศะ
โทร 0-2562-0951-7 ต่อ 2578 อีเมล์    หรือนางสาวพจีจินต์ โกษาทอง
โทร 0-2562-0951-7 ต่อ 2579 อีเมล์  


Admin


=======================================

เว็บ pirun ได้ทำการปรับปรุงเว็บ และบริการใหม่ ให้สามารถใช้งานกันได้ง่ายขึ้นครับ วิธีการใช้งานต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง และเข้าใช้บริการต่างๆ ได้ที่เมนูด้านซ้ายครับ

1. ระบบขอสมัครใช้งาน ทำได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่เมนู Our Services > Sign Up ด้านขวา แล้วใส่ข้อมูลให้ครบ รอเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถใช้งานได้ทันที
2. ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ปรับปรุงรหัสใหม่ โดยใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับ Nontri
3. ระบบตรวจสอบเนื้อที่ใช้งาน
4. ระบบสร้างเว็บกลุ่มสำหรับรายวิชาที่ใช้เรียน
 

การกำหนดโควต้าของเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์
=>Home directory: 200 MB
=>MySQL: 5 MB

การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์
การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้โปรแกรม Secure Shell Client เช่น Putty , SecureCRT เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการป้องกับการดักจับข้อมูล โดยที่โปรแกรมเหล่านี้จะมีการเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากโปรแกรม telnet ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

การละเมิดลิขสิทธิ์
จากการร้องเรียนของเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้จำนวนหนึ่งได้ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ เช่น เพลง mp3 , โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียผลประโยชน์ ผู้ดูแลระบบอยากจะรณรงค์ให้ผู้ใช้ใช้ของที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและไม่ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนรวม
 
 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy
   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Download
>> Manual
   
>> Ku
>> Cpc
>> Nisit
>> Ftp
>> Web Mail
>> Kuwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Request : ,
 Last Update : 30-Aug-2021
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University
IP Address is 44.221.66.130