>>
 การให้บริการของเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่หลัก ดังนี้

1. เปิดให้บริการพื้นที่จัดทำโฮมเพจส่วนบุคคล (Pirun Personal Homepage)

 1.1 ให้บริการพื้นที่โฮมเพจ (Homepage)
    การให้บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคลจะให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผู้ใช้เหล่านี้จะต้องมีบัญชีผู้ใช้บนเครื่องนนทรีก่อน แล้วจึงจะสมัครเป็นสมาชิกของเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ได้
    การให้บริการในส่วนของพื้นที่ทำโฮมเพจส่วนบุคคลเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ ฝึกทักษะในการทำโฮมเพจและใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เช่น นิสิตสามารถทำการบ้านส่งอาจารย์ผ่านทางการทำโฮมเพจ หรือ อาจารย์สามารถใช้โฮมเพจส่วนบุคคลทำเป็นโฮมเพจรายวิชา เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้จะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโฮมเพจ 200 MB


 1.2 ให้บริการฐานข้อมูล MySQL
    การให้บริการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของสมาชิก ที่ต้องการจัดทำโฮมเพจด้วยการใช้ระบบช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) หรือเว็บสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Joomla และ WordPress โดยที่ผู้ใช้จะมีพื้นที่ในการเก็บฐานข้อมูล 5 MB
   การให้บริการฐานข้อมูล MySQL ให้บริการเข้าถึงเฉพาะบนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ (pirun.ku.ac.th) เท่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการได้ที่ https://pirun.ku.ac.th/mydb การกำหนดค่าดังนี้
    - MySQL Host: pirundb.ku.ac.th
    - คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล MySQL

2. บริการโปรแกรม

=> : awk
=> : sed
=> : perl
=>FTP : ftp
=>C/C++ compiler: gcc/g++
=>C/C++ compiler: gcc/g++
=>php compiler
=>java compiler

การใช้งาน
1. การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้โปรแกรม Secure Shell Client เช่น Putty , SecureCRT เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการป้องกับการดักจับข้อมูล โดยที่โปรแกรมเหล่านี้จะมีการเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากโปรแกรม telnet ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
2. สมาชิกจะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดอย่างน้อย 6 เดือนต่อหนึ่งครั้งที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าผู้ใช้ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านในทุก 6 เดือนจะไม่สามารถล๊อกอินได้
ขั้นตอนการสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล :
1. สร้างโฮมเพจส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม HTML Editor เช่น Macromedia Dreamweaver, MS Frontpage หรือโปรแกรมอื่น
2. ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม FTP Client เช่น WS-FTP, Cute-ftp หรืออื่นๆ โดยผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อเครื่องที่จะโอนถ่ายข้อมูล (Host Name) เป็น pirun.ku.ac.th และใส่บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อติดต่อกับเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อติดต่อกับเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว ให้ผู้ใช้ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลไปเก็บไว้ในไดเร็กทอรี่ชื่อ public_html โดยที่ไฟล์หน้าแรกจะต้องมีชื่อดังนี้ index.html หรือ index.htm หรือ index.php หรือ index.cgi
4. ถ้าผู้ใช้เขียนโปรแกรม CGI ให้ถ้ายโอนไฟล์ cgi ไปเก็บไว้ที่ไดเร็กทอรี่ public_html /cgi-bin และสามารถอ้างอิงโดยใช้ URL ดังนี้
    http://pirun.ku.ac.th/cgi-bin/cgiwrap/< account >/< cgiprogram >
5. หลังจากถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้ใช้สามารถทดสอบโฮมเพจส่วนบุคคลของท่านโดยพิมพ์ตำแหน่งของโฮมเพจ (URL) เป็น http://pirun.ku.ac.th/~< account >

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Mapping Drive
    >> คลิกเพื่อติดตั้ง
    >> คู่มือการใช้งาน
>> Download
>> Manual

>> Ku
>> Cpc
>> Nisit
>> Ftp
>> Web Mail
>> Kuwin
   
   


 


 Request : admin
 Last Update : 22-Nov-2010
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University