สมาชิก ห้าม กระทำสิ่งต่อไปนี้ :

 • เปลี่ยนชื่อเต็ม
 • ให้ผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีของตน
 • ใช้ชื่อบัญชีของสมาชิกอื่น
 • รบกวนสมาชิกคนอื่น
 • ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกอื่น
 • ใช้ระบบเพื่อผลประโยชน์เชิงการค้า
 • เรียกโปรแกรมเซอร์เวอร์ที่ทำงานเป็นแบคกราวด์
 • ใช้โปรแกรมจำพวก IRC bots
 • มีไว้ครอบครอง และ/หรือ ใช้ โปรแกรม และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
 • รบกวนการทำงานของระบบ
 • ฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัย
 • จงใจกระทำให้ระบบต้องหยุดการทำงาน
 • จัดเก็บเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย เช่น ภาพยนตร์ เพลง
 • นอกจากนั้นกฏข้อบังคับทั้งหมดของเครื่อข่ายนนทรี และ เครื่อง Nontri Server ก็มีผลบังคับใช้บนเครื่อง pirun Server เช่นกัน
 • การกระทำที่ขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
บทลงโทษ :
 • การฝ่าฝืนกฏมีผลให้ชื่อบัญชีของสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฏบนเครื่อง pirun Server ถูก ระงับการใช้งาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ถึง ระงับถาวร ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความเสียหายขั้นรุนแรงที่เกิดจากความตั้งใจ จะมีผลให้ชื่อบัญชีของสมาชิกที่สร้างความเสียหาย บนเครื่อข่ายนนทรีทั้งหมด ถูกระงับการใช้งาน นอกจากนั้น พฤติกรรมของสมาชิก จะถูกแจ้งไปยังคณบดีของคณะที่สมาชิกลงทะเบียนอยู่ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการกระทำสิ่งต่อไปนี้โดย ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า :
 • กำจัดโปรเซสที่ไม่เหมาะสม
 • ลบแฟ้มข้อมูลที่น่าสงสัย
 • ปิดชื่อบัญชีของสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบ
 • ปิดชื่อบัญชีของสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป
 • ปิดชื่อบัญชีของสมาชิกที่ถูกสั่งให้ระงับโดยผู้ดูแลเครือข่ายนนทรี

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Download
>> Manual

>> Ku
>> Cpc
>> Kuwin

   

 

 

 

   

 

 

 


 Request : admin
 Last Update : 02-Sep-2021
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University