จุดประสงค์ :

1. เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องที่ให้บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคลจะให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผู้ใช้จะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโฮมเพจ 200 MB
2. เพื่อใช้เป็น student server ที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถศึกษาหาความรู้และการใช้งานโปรแกรมแบบ Unix ได้

การใช้งาน :

1. การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้โปรแกรม Secure Shell Client เช่น Putty , SecureCRT เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการป้องกับการดักจับข้อมูล โดยที่โปรแกรมเหล่านี้จะมีการเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากโปรแกรม telnet ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
2. เมื่อสมาชิกลืมพาสเวิร์ดให้เปลี่ยนรหัสผ่านทางเว็บ pirun ได้ทันที

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Download
>> Manual

   
>> Ku
>> Cpc
>> Kuwin

 


 Request : admin
 Last Update : 02-Sep-2021
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University